Άσκηση

Papageorgiou_video 1

AΣΚΗΣΗ - μέρος Α': Τα οφέλη της άσκησης για την υγεία των παιδιών

Posted on 29 Σεπτεμβρίου, 2013 by admin

Τα οφέλη της άσκησης για την υγεία των... περισσότερα

Papageorgiou_video 2

AΣΚΗΣΗ - μέρος Β': Ο ρόλος των γονέων στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών

Posted on 10 Οκτωβρίου, 2013 by admin

Ο ρόλος των γονέων στην αύξηση της σωματικής... περισσότερα