ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Αργολίδας

Σωματική δραστηριότητα

Posted on 23 Αυγούστου, 2012 by admin

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO.org), τα παιδιά θα πρέπει να ασκούνται τουλάχιστον 60 λεπτά ημερησίως με άσκηση μέτριας αλλά και έντονης έντασης, ούτως ώστε να επιτύχουν μια φυσιολογική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη ποσότητα σωματικής δραστηριότητας είναι ικανή να αναπτύξει στα παιδιά τόσο τη φυσική όσο και την πνευματική τους υγεία και παράλληλα να τους προσφέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη.

Μέσω της άσκησης τα παιδιά:

• Αναπτύσσουν ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα, ενισχύοντας σημαντικά τα οστά, τους μύες και τις αρθρώσεις τους.
• Αναπτύσσουν ένα υγιές καρδιαγγειακό σύστημα (ενίσχυση της λειτουργικότητας της καρδιάς και των πνευμόνων).
• Αναπτύσσουν  τη νευρομυϊκή τους συναρμογή. Αποκτούν, δηλαδή, καλύτερο έλεγχο των κινήσεών τους, αντανακλαστικά και συγχρονισμό.
• Διατηρούν ένα υγιές σωματικό βάρος, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, εάν αναλογιστεί κανείς την αλματώδη αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας που παρατηρείται παγκοσμίως.

Η σωματική δραστηριότητα έχει, επίσης, σχετιστεί με ψυχολογικά οφέλη στα παιδιά, μέσω βελτίωσης του ελέγχου του άγχους και της κατάθλιψης. Συμπληρωματικά, η συμμετοχή σε σωματική δραστηριότητα βοηθάει στην κοινωνικοποίησή τους, παρέχοντας ευκαιρίες για αυτοπροβολή, «χτίζοντας» την αυτοπεποίθησή τους, καθώς και την κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωσή τους. Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι τα άτομα που είναι σωματικά ενεργά ακολουθούν έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, αποφεύγοντας τη χρήση αλκοόλ, τσιγάρου ή ναρκωτικών, ενώ επίσης εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στα σχολικά μαθήματα.

Παρ’ όλα τα προαναφερθέντα, τα επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των παιδιών παγκοσμίως μειώνονται αισθητά. Η μείωση αυτή παρατηρείται ειδικότερα σε φτωχές αστικές περιοχές και υπολογίζεται ότι λιγότερο από το 1/3 περίπου των παιδιών παγκοσμίως ανταποκρίνονται στις ανωτέρω συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα και τα οφέλη αυτής.

Τα αίτια αυτής της μεγάλης μείωσης είναι ο ολοένα αυξανόμενος χρόνος που αφιερώνεται σε καθιστικές δραστηριότητες.