Ο ψυχολόγος σε βοηθάει να καταλάβεις το σώμα σου

Ρεμούνδου_1ο video-παιδιά-th

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α - μέρος Α': Εκτίμηση παρούσας κατάστασης, κατανόηση προβλήματος, ‘τρίγωνο της επιτυχίας’.

Posted on 01 Ιουλίου, 2013 by admin

Εκτίμηση παρούσας κατάστασης, κατανόηση... περισσότερα

Ρεμούνδου_2παιδιά_th

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α - μέρος Β': Εξασκούμαι στην επιτυχία! Εξασκώ σκέψεις, συναισθήματα, σώμα...

Posted on 24 Ιουλίου, 2013 by admin

Εξασκούμαι στην επιτυχία! Εξασκώ σκέψεις,... περισσότερα