Ψυχολογία

Ρεμούνδου_1παιδιά

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - μέρος Α': Εισαγωγή σε θέματα ψυχολογίας για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Posted on 29 Ιουνίου, 2013 by admin

Εισαγωγή σε θέματα ψυχολογίας για την... περισσότερα

Ρεμουνδου_2παιδιά

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - μέρος Β': Εξασκούμαι στην επιτυχία! Εξασκώ σκέψεις, συναισθήματα, σώμα...

Posted on 24 Ιουλίου, 2013 by admin

Εξασκούμαι στην επιτυχία! Εξασκώ σκέψεις,... περισσότερα