Ψυχολογία

Ρεμούνδου_1η παρουσίαση

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α - μέρος Α' : Θέματα ψυχολογίας για την οικογένεια

Posted on 05 Ιουλίου, 2013 by admin

Θέματα ψυχολογίας για την οικογένεια... περισσότερα

Ρεμούνδου_2η παρουσίαση

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α - μέρος Β': Ο ρόλος του γονέα στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Posted on 24 Ιουλίου, 2013 by admin

Ο ρόλος του γονέα στην αντιμετώπιση της παιδικής... περισσότερα