Άσκηση

Gym1_parent

AΣΚΗΣΗ Ι: Τα οφέλη της άσκησης για την υγεία των παιδιών

Posted on 29 Σεπτεμβρίου, 2013 by admin

Τα οφέλη της άσκησης για την υγεία των παιδιών... περισσότερα

Gym2_parent

AΣΚΗΣΗ ΙΙ: Ο ρόλος των γονέων. Προτάσεις για την υιοθέτηση της σωματικής στο πρόγραμμα των παιδιών

Posted on 10 Οκτωβρίου, 2013 by admin

Άσκηση: Ο ρόλος των γονέων. Προτάσεις για την... περισσότερα